3.0 Högstadiet

BONUS: Utökad raskunskap: arbetsbakgrund, arbetsbehov, aktionsradie samt leksätt. Unik kunskap!
Vecka 18: Samarbetskunskap

Samarbetsskolan

Vecka 19:Rädsleskolan
Vecka 20: Koppelskolan del 3
Vecka 21: Kunskap om Bitande hundar/valpar
Vecka 22: Inställnings- och attitydkunskap

Hundmötesskolan del 1B

Vecka 23: Kunskap om Gamla och nya strategier
Vecka 24: Hallskolan” (för ett enklare hundliv i hallen)

“Tomtskolan” (för ett enklare hundliv på tomten)

Vecka 25: Kunskap om Barn o hundar
Vecka 26: Hundmötesskolan del 2B
Vecka 27: Aggressionsskolan
Vecka 28: Förebildskunskap

Förebildsskolan

Vecka 29: Imponeringskunskap
Vecka 30: Anti-hopp-skolan del 1