5.0 Universitetet

Bonus: En halvtimmes GRATIS telefon-rådgivning med Ingela! 
Vecka 44: Webinar: Farosignalskunskap (del 2)
Vecka 45: Webinar: Samarbetskanaler
Vecka 46: Webinar: Hundens tre motivationer
Vecka 47: Webinar: Zon- och integritetskunskap
Vecka 48: Webinar: Friskare hund med bättre immunförsvar! Unik kunskap!
Vecka 49: Webinarerna i sammanfattning i pdf-format!
Vecka 50: Tankens kraft och hundträningHundar ur andra synvinklar än de traditionella
Vecka 51: Felsökningsschema och personlig problemlösningshjälp
Vecka 52:Sammanfattning av 12 månaders kunskapsinhämtande.Interaktion för eventuell komplettering av DIN kunskap.

DU SKA VARA HELT NÖJD MED DINA 12 MÅNADER HOS HUNDSKOLA.NU!