Inomhusträningshallar för hundar.

Alfa hundcenter – Git Jering

Företag:
Alfa Hundcenter
Hemsida:
Sociala medier


Antal års erfarenhet:
35
Upptagningsområde:

Göteborg, Lerum, Alingsås, Borås samt för helg och sommarläger hela landet och norden.

Hundläroverket – Irene Westerholm

Företag:
Hundläroverket AB
Hemsida:
Sociala medier


Antal års erfarenhet:
20
Upptagningsområde:

Stockholm, Södra Stockholm.